QUẢN LÝ

SKYBY
DIGITAL QUẢN LÝ VÍ
Ví kỹ thuật số được định hình lại kinh nghiệm mua người tiêu dùng siêu kết nối của. Bây giờ họ có thể cung cấp dịch vụ ngoài các hoạt động thanh toán truyền thống, đem lại cho ngân hàng những cơ hội để tăng cường mối quan hệ khách hàng, tăng sự khác biệt trên thị trường và tạo nguồn doanh thu mới..
http://kimthuset.net.vn
http://indepthanglong.com/bao-gia-in-catalogue.html
http://satnhomkinh.com/cua-cong/cua-cong-sat-dep/
Nệm cao su

software-stuff


Giải pháp SkyBy Sopra phần mềm của ngân hàng giúp nhà cung cấp ví kỹ thuật số thiết kế và triển khai hệ mới nhất của ví kỹ thuật số thành công. SkyBy cho phép bạn bó nhiều dịch vụ và chức năng trên một nền tảng. Năng cấu hình cao và tính linh hoạt không chỉ dẫn đến một sự phân biệt sản phẩm mạnh mẽ, nhưng cũng cung cấp cho bạn sự linh hoạt để điều chỉnh phục vụ ví kỹ thuật số của bạn với nhu cầu của phân khúc khách hàng cụ thể. Hơn nữa, SkyBy bao gồm các thành phần cần thiết để quản lý vòng đời ứng dụng của bạn có thể truy nguyên và an toàn.
Các công nghệ mới được thay đổi một cách sâu sắc bối cảnh chiến lược của thế giới kinh doanh trên khắp các ngành công nghiệp bằng cách thay đổi hành vi và sự mong đợi của khách hàng, cấu trúc của đối thủ cạnh tranh và tiến hành kinh doanh. Ngành ngân hàng không là ngoại lệ. Nó buộc phải phát triển không chỉ để bảo đảm nguồn hiện có của doanh thu mà còn để tìm những cái mới.
Mục đích của tài liệu này là để thảo luận về cách các ngân hàng có thể tăng trưởng và phát triển mạnh trong thời đại kỹ thuật số.
Với ngày tuân thủ IFRS 9 lờ mờ, các ngân hàng và công ty bảo hiểm phải được chuẩn bị sẵn sàng. Các chuẩn mực kế toán quốc tế mới có ý nghĩa từ một quan điểm lý thuyết, nhưng nó là đặc biệt khó khăn để triển khai.

.
http://www.longhau.com.vn/nha-xuong-cho-thue-xay-san
http://indepthanglong.com/in-catalogue-nhanh.html
http://satnhomkinh.com/khung-bao-ve-sat/khung-sat-bao-ve-cua-so/
Nệm Vạn Thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *