Phần mềm thanh toán

An toàn và khả năng mở rộng phần mềm thanh toán
Tùy biến cao
Lý tưởng cho các ngân hàng, barters, kiều hối và hệ thống tiền tệ bổ sung. Hơn 1500 hệ thống thanh toán trên toàn thế giới sử dụng xích lô.
Thúc đẩy thương mại và phát triển địa phương.
http://songshu.com.vn/san-pham/vat-tu-thu-nghiem
http://indepthanglong.com/in-tem-bao-hanh-tem-vo-nhanh.html
http://thinhquang.vn/Products/2_vat-tu-duong-ong-nhua-ppr
https://suckhoexanh.vn/vi/news/Thu-vien-dinh-duong/Tham-tap-yoga-cao-cap-chinh-hang-su-lua-chon-thong-minh-156.html

software (2)


Tìm doanh nghiệp địa phương
Xích lô hỗ trợ phát triển bền vững của địa phương.
Phần mềm tùy biến cao
• Hỗ trợ nhiều loại tiền tệ
• nhóm năng động và cấu trúc kế toán
• Được dịch ra nhiều ngôn ngữ
• Sửa đổi các phím dịch trực tuyến
• Tạo các lĩnh vực mới (đối với các quảng cáo, các nhóm, vv)
• Và nhiều hơn…
Giao diện an toàn và mở
• lớp bảo mật rắn
• Khả năng chống các cuộc tấn công như XSS, CSRF, tiêm SQL
• Tất cả các mật khẩu băm với ‘muối’ SHA2
• Tất cả các định danh được mã hoá
• Cảnh báo bảo mật cho các quản trị viên và tiết đăng nhập
• IP danh sách trắng và URL hạn chế cho mỗi nhóm
Toàn bộ tầng dịch vụ nội bộ có thể được truy cập thông qua một dịch vụ web API
Kinh doanh và cộng đồng về tính năng
• Phí và Lệ phí
• Phân tích & Reporting
• webshop Trực tuyến
• Tài liệu tham khảo và trình độ giao dịch
• hệ thống tin nhắn nội bộ
• Quản lý nội dung
Xích lô chọn là công nghệ thanh toán sáng tạo nhất của ngành công nghiệp thanh toán.
Xích lô được phát triển bởi Stro, một tổ chức hàng đầu trong đổi mới tiền tệ. Nhiệm vụ Stro là để cho phép các nền kinh tế địa phương / khu vực để phát triển một cách bền vững.

.
http://tandaiphusy.com.vn/vi/may-vacuum-pump-gia-re.html
http://hoangsoncomputer.com/products/gia-may-in-laser-canon-lbp-2900
http://thinhquang.vn/Products/3_may-bom-nhiet
https://suckhoexanh.vn/vi/shops/Tinh-dau-thien-nhien-nguyen-chat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *