Về chúng tôi

Về chúng tôi Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của chúng tôi đại diện cho thái độ và cách chúng ta làm việc tại eZee


Nhà hàng Quản lý chuỗi

Nhà hàng Quản lý chuỗi Quản lý nhà hàng Chains của bạn từ một nơi Độc thân Quản lý chuỗi nhà hàng hoặc nhượng quyền thương mại của bạn hiệu quả hơn với eZee BurrP !..  


Hệ thống khách hàng Phản hồi

Hệ thống khách hàng Phản hồi Kết nối, giao tiếp với khách hàng của bạn và xây dựng một chương trình lòng trung thành mạnh mẽ hơn bằng cách sử dụng Hệ thống Quản lý Thông tin phản hồi.


Nhà hàng kỹ thuật số đơn

Nhà hàng kỹ thuật số đơn Xác định lại trải nghiệm ẩm thực với phần mềm tương tác menu kỹ thuật số Nâng cao kinh nghiệm ăn uống của khách hàng với thực đơn nhà hàng kỹ thuật số của eZee, eZee iMenu..


Điểm bán hàng

eZee BurrP! là một máy tính để bàn dựa trên phần mềm quản lý nhà hàng được thiết kế để cung cấp cho các nhà hàng tất cả các công cụ nó đòi hỏi phải tăng tốc độ dịch vụ và tăng hiệu quả hoạt động..