Tại sao chọn eZee

Tại sao chọn eZee Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của chúng tôi đại diện cho thái độ và cách chúng ta làm việc tại eZee


Quản lý khách sạn

Khách sạn Channel Manager Tìm hiểu những gì người quản lý kênh eZee có thể làm cho khách sạn của bạn 2-Way XML kết nối Hệ thống hoàn toàn tự động hóa việc phân phối tỷ giá và hàng tồn kho trên tất cả các kênh phân phối kết nối với kết nối 2-Way XML..


Website của khách sạn

Internet Booking Engine cho Website của khách sạn Tìm hiểu những gì Booking Động cơ của chúng tôi có thể làm cho khách sạn của bạn.


Cách thức thanh toán

Chi trả cho Công nghiệp Hospitality TẤT CẢ CÁC LOẠI CUNG CẤP TIỆN NGHI CÓ THỂ SỬ DỤNG THANH TOÁN SABEEAPP GATEWAY.


Đặt khách sạn

Đặt khách sạn cụ Web KHÔNG CHI PHÍ EXTRA. NO HOA HỒNG. NO LỆ PHÍ HIDDEN. SIMPLE.


Hệ thống quản lý của bạn

Chào hỏi mới Khách sạn Hệ thống quản lý của bạn THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRÊN THE CLOUD. KHÔNG CẦN LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ HOẶC BACKUP. Benfits chính của một đám mây sạn Software THERE IS NOTHING TO INSTALL! Đó là một hệ thống quản lý khách sạn dựa trên web, cài đặt trên máy chủ …Read More


Phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán doanh nghiệp cho các nhà quản lý tài sản Giữ sổ sách đầy đủ và chính xác cho tất cả các thuộc tính của bạn với phần mềm kế toán quản lý tài sản mục đích xây dựng từ Buildium..


Quản lý khách sạn

Một doanh nghiệp nhỏ phục vụ các doanh nghiệp nhỏ. Từ năm 2004, chúng tôi đã phát triển từ ba anh chàng làm việc trong một nhà để xe phương ngôn cho hơn 130 nhân viên làm việc trong ba nước..


eZee

eZee BurrP! Reseller Chương trình đối tác toàn diện với các lợi ích đa dạng, sáng kiến tiếp thị và truy cập vào bộ hoàn chỉnh các giải pháp khách sạn eZee Technosys, các nhà phát triển của eZee Burrp! được tổ chức và cá nhân từ khắp nơi trên thế giới người quan tâm …Read More


Nhà đầu tư

Nhà đầu tư Chúng tôi mở cửa để những ý tưởng đầu tư mới và mô hình kinh doanh thành công của chúng tôi cung cấp đảm bảo..