Nhà đầu tư

Nhà đầu tư
Chúng tôi mở cửa để những ý tưởng đầu tư mới và mô hình kinh doanh thành công của chúng tôi cung cấp đảm bảo..
http://khosimtoanquoc.vn/p/cach-lua-chon-dung-sim-so-dep-hop-menh.html

https://khanhvyhome.com/may-loc-nuoc-gia-dinh.html
https://suckhoexanh.vn/vi/shops/Tinh-dau-thien-nhien-nguyen-chat/Tinh-dau-buoi-Pomelo-An-Do-giup-moc-toc-342.html

software (1)


Là một phần của chiến lược công ty của chúng tôi, eZee đã được mở rộng chiến lược hoạt động của nó trên toàn thế giới để xây dựng trên sự thành công của thập kỷ qua và duy trì một lợi thế cạnh tranh. Chúng tôi đã có thể để giữ tăng trưởng ổn định và bền vững của chúng tôi với sự đổi mới liên tục trong phát triển sản phẩm và đa dạng hóa các dịch vụ của chúng tôi đối với các ngành công nghiệp khách sạn.

eZee đã được trong ngành khách sạn trong một thập kỷ và đổi mới liên tục của chúng tôi trong các sản phẩm và dịch vụ đã giúp chúng tôi duy trì sự độc lập về tài chính của chúng tôi kể từ khi thành lập. eZee đã được tạo ra vào năm 2005 và bắt đầu cuộc hành trình của mình trong ngành công nghiệp với một hệ thống quản lý tài sản máy tính để bàn dựa duy nhất. Hôm nay, eZee cung cấp các công nghệ hàng đầu thị trường bao gồm eZee FrontDesk – Hệ thống quản lý tài sản, eZee BurrP! – Restaurant Point-of-Sale, eZee Absolute – Cloud-Based PMS, eZee Reservation – Online Booking Engine, eZee Centrix – Hệ thống quản lý kênh, eZee iFeedback – Guest Hệ thống phản hồi, eZee iMenu – Digital Tablet Menu, và Appytect – Hotel App Builder .

Mở cửa cho đầu tư mới cho việc mở rộng toàn cầu
Chúng tôi cam kết những gì chúng ta làm và những gì chúng ta ủng hộ, đó là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cao cấp cho ngành công nghiệp khách sạn. Để tiếp tục phát triển và mở rộng, dòng chảy ổn định của đầu tư là cần thiết trong thị trường cạnh tranh cao ngày nay. Đó là lý do tại sao eZee luôn mở cửa cho các cơ hội mới cho mình tiếp tục mở rộng sang các khu vực mới và cung cấp mức độ làm mới minh bạch trong quá trình đầu tư.

Chiến lược đầu tư của chúng tôi nhấn mạnh vào chất lượng và đa dạng hóa. Thành công của chúng tôi đã được các kết quả của tập hợp đa dạng của các đối tác trong ngành công nghiệp. Nhiều hơn các nguồn vốn đầu tư, chúng tôi muốn mở rộng với đúng người, người mang trong một tập hợp đa dạng của kinh nghiệm. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều mốt nhất thời đầu tư đến và đi, nhưng triết lý đầu tư của chúng tôi đó là “đầu tư thực hiện đúng” đã ở lại cùng. eZee là mở cửa cho đầu tư từ các loại hình kinh doanh khác nhau như quản lý và công ty tư vấn, các nhà cung cấp CNTT, các công ty phần mềm, vv

Quản lý rủi ro là một năng lực quan trọng cho doanh nghiệp của chúng tôi, và đó là điều chúng tôi đã dành nguồn lực hướng tới trong nhiều năm. Trong những năm qua, chúng tôi đã đặt lại các nguồn lực tài chính vào các sản phẩm mới và các tài sản công ty làm eZee một công ty miễn phí tự lực cánh sinh và các khoản nợ. Trong thực tế, sức mạnh tài chính của chúng tôi đã được công nhận và đánh giá là “mạnh” của cơ quan đánh giá của bên thứ ba Standard & Poor.

Hôm nay, eZee vẫn là một công ty mạnh, ổn định và tài chính mà được trang bị để điều hướng thành công qua các thách thức thị trường khác nhau. Chúng tôi cam kết và dành riêng để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi với các thiết lập toàn diện nhất về các giải pháp CNTT hiếu khách.

.
http://khosimtoanquoc.vn/p/chon-sim-phong-thuy-theo-tuoi
https://suckhoexanh.vn/vi/news/Thu-vien-dinh-duong/Top-5-thuoc-bo-mat-gan-giai-doc-tot-nhat-hien-nay-160.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *